HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

I Sollefteå finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå i Västernorrlands län. Sollefteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1977-04-29 så har HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå och det finns fler bolag som är det i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Brorsson, Erik Håkan Birger som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Edfeldt, Anna Lisa som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernqvist, Selma Gulli Viola som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Lif, Lars Thomas som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Gradin, Per-Eric som är född 1967 och har titeln Suppleant, Kataja, Harry Mikael som är född 1964 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brorsson, Erik Håkan Birger -Edfeldt, Anna Lisa -Ernqvist, Selma Gulli Viola -Lif, Lars Thomas .

HSB Bostadsrättsförening Tummaren i Sollefteå har 716413-9516 som sitt organisationsnummer.