HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

I Västernorrlands län så finns HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Sollefteå här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västernorrlands län. Sollefteå jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Västernorrlands län gör att företag trivs där.

HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716460-2901.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 060-138200.

HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB:s Bostadsrättsförening Hoppet i Sollefteå så sitter följande personer i styrelsen: , , , Sten, Göte Claes-Axel som är född 1954 och har titeln Suppleant , Thunberg, René Elisabeth som är född 1953 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet.