Projektjägarna ek för.

Västernorrlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Sollefteå och Projektjägarna ek för. är ett av dem. Västernorrlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Projektjägarna ek för. är ett av dem. Statusen för Projektjägarna ek för. är att Bolaget är aktivt.

Projektjägarna ek för. är ett Ekonomisk förening och skapades 1992-07-10. Det finns flera olika verksamheter i Västernorrlands län som är ett stort län. Sollefteå där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Projektjägarna ek för. ska trivas.

Projektjägarna ek för. är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1995-01-01. I Sollefteå så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stå som huvudman för de ekonomiska åtaganden som Projektjägarna ikläder sig i sin verksamhet. Verksamhetens syfte är att: * förbättra medlemmars förutsättningar i främst Sollefteå kommun, * arbeta med verksamhet som gagnar till utveckling, delaktighet och inflytande för främst medlemmar, * ge föreningens aktiva medlemmar arbete och inkomst, * skapa arbetstillfällen för medlemmar.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Projektjägarna ek för. är momsregistrerat och det har de varit sedan 1993-01-01.

Idag är Projektjägarna ek för. och det finns flera verksamheter som är det idag i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Projektjägarna ek för. så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0620-683800.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Annette Garefelt och Kjell Garefelt, var för sig..

De som är på något sätt har med Projektjägarna ek för. är Garefelt, Lili Annette som är född 1962 och har titeln VD, Garefelt, Lili Annette som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Garefelt, Kjell Herbert som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderquist, Conny Valdemar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Projektjägarna ek för. har 716460-4121 som sitt organisationsnummer.