Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

I Sollefteå finns det ett Ekonomisk förening som heter Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening i Västernorrlands län. Sollefteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1994-06-02 så har Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2003-01-13 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Klippgården, 881 95, Undrom. Vi ni istället prata med Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att låta uppföra, förvärva eller hyra fastigheter lokaler i Boteåbygden samt att förvalta, utrusta och upplåta dessa till medlemmarna för bedrivande av näringsverksamhet och till allmännyttiga ändamål i bygden samt att i övrigt stödja verksamheter som av föreningen bedöms vara till till gagn för bygdens utveckling.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Tejle, Thomas Sture som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bodin, Nils Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Leif Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eklund, Per Tomas som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Thomas Tejle. .

Boteåbygdens Utveckling ekonomisk förening har 769600-2927 som sitt organisationsnummer.