Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

I Sollefteå finns det ett Ekonomisk förening som heter Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening i Västernorrlands län. Sollefteå är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2001-01-02 och det finns flera verksamheter som är det i Västernorrlands län.

Sedan 1998-09-25 så har Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening varit registrerat. Idag är Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till STRÖMNÄS 128, 880 40, Ramsele. Vi ni istället prata med Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0623-32048.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga och förvalta byggnader, samt hyra ut dessa, till främst Skogsnäs skolförening och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna på Skogsnäs. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att begagna sig av föreningens tjänster.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Hammarstrand, Petra Catarina Paulina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Schwieler, Sara Kristina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Öste, Jonas som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Björkman, Ingrid Elisabeth som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter var för sig. .

Skogsnäs Byggförening, Ekonomisk förening har 769603-4177 som sitt organisationsnummer.