Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening är ett bolag som finns i Sollefteå. I Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening finns det lite olika personer som är förknippade och det är Sundquist, Alf Roger som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundquist, Tina Maria som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Westman, Hans Göran Johan som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening på telefon 0620-10000.

Föreningen har som ändamål att med iakttagande av gällande lagar och författningar främst yrkestrafiklagen (YTL), yrkestrafik- förordningen (YTF), och lagen om ekonomiska föreningar (FL). - utöva beställningstrafik för personbefordran med Sollefteå som trafikområde. - främja meldemmarnas ekonomiska intressen och genom gemensamma inköp och gemensam service sänka kostnaderna. - verka för att av föreningen och dess medlemmar i verksamheten använt material hålls i ändamålsenligt skick. - verka för att erfoderliga kollektiv, hängavtal upprättas. - verka för upprätthållande av en skälig taxa och riktig tillämpning av densamma. - verka för en god rekrytering av taxiägare samt taxiförare. - av medlemmarna inhämta och därefter bearbeta tekniska och ekonomiska uppgifter rörande taxitrafiken. - i förhållande till myndigheter och allmänheten tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen.

Idag är Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening av bolagstypen Ekonomisk förening.

Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening är ett av många bolag som finns i Västernorrlands län och Sollefteå arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1998-01-01 och Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1998-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen

Taxi Direkt Ångermanland Ekonomisk förening har 769603-5976 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västernorrlands län.