Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

I Sollefteå finns det ett Ekonomisk förening som heter Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening i Västernorrlands län. Sollefteå är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1999-01-11 så har Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Vallnäset 150, 880 37, Junsele. Vi ni istället prata med Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom medlemmarnas begagnande av föreningens tjänster avseende uppdrag där medlemmarna abbonerar på föreningens ersättartjänster avseende djurskötsel i jordbruk.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Stolt, Eva Margareta som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Bengt Arne som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundgren, Jan Olof Torgny som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenklyft, Lars Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Bengt Arne -Stolt, Eva Margareta .

Västras Lantbruksservice Ekonomisk förening har 769603-7949 som sitt organisationsnummer.