Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

769608-6714 är organisationsnummer för verksamheten Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Sollefteå som är den kommunen som Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening finns i.

Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 2002-08-28 och det finns flera verksamheter i Västernorrlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening är och det finns flera verksamheter i Sollefteå som också är .

Firmatecknare för Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Vill ni komma i kontakt med Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
STORGATAN 106, 881 40, Sollefteå

Medlemmarna deltar i föreningen som transportör samt genom begagnande av föreningens tjänster. Föreningen har som ändamål att med iakttagande av gällande lagar och författningar främst Yrkestrafiklagen (YTL), Yrkestrafikförordningen (YTF), och lagen om ekonomiska föreningar (FL). a) utöva beställningstrafik för personbefordran, med Sollefteå som trafikområde, b) främja medlemmarnas ekonomiska intressen och genom gemensamma inköp och gemensam service sänka kostnaderna, c) verka för att av föreningen och dess medlemmar i verksamheten använt matrial hålls i ändamålsenligt skick, d) verka för att erforderliga kollektiv-hängavtal upprättas, e) verka för upprätthållande av skäliga taxor och tillse att riktig tillämpning av densamma sker, f) verka för en god rekrytering av taxiägare samt taxiförare, g) av medlemmarna inhämta och därefter bearbeta tekniska och ekonomiska uppgifter rörande taxitrafiken, h) i förhållande till myndigheter och allmänhet tillvarata och främja medlemmarnas ekonomiska och andra gemensamma intressen.

Det finns olika personer som har en koppling med Taxikompaniet i Sollefteå Ekonomisk förening och det är Formgren, Stig Morgan som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Göran Gösta Bruno som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Bert Sune som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,