Bostadsrättsföreningen Orren

Västernorrlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sollefteå och Bostadsrättsföreningen Orren är ett av dem. Västernorrlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Orren är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Orren är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Orren är ett Bostadsrättsförening och skapades 1952-01-17. Det finns flera olika verksamheter i Västernorrlands län som är ett stort län. Sollefteå där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Orren ska trivas.

I Sollefteå så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att uppföra, besitta och förvalta bostadshus i Sollefteå samt att i föreningens tillhöriga hus åt sina medlemmar eller vissa bland dem upplåta bostäder och andra lägenheter nyttjanderätt för obegränsad tid.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Orren inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Orren och det finns flera verksamheter som är det idag i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Orren så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Fahlén, Nils Erik Mats -Holmberg, Birgit Anita.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Orren är Fahlén, Nils Erik Mats som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Flemström, Rolf Peder som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellgren, Karin Inga-Lill som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg, Birgit Anita som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Karin Elisabeth som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellgren, Kurt Göran som är född 1933 och har titeln SuppleantKarlström, Jan Erik som är född 1947 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Orren har 788800-0135 som sitt organisationsnummer.