HSB Bostadsrättsförening Ådalen i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

I Västernorrlands län så finns HSB Bostadsrättsförening Ådalen i Sollefteå. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Sollefteå här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Ådalen i Sollefteå tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västernorrlands län. Sollefteå jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västernorrlands län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Ådalen i Sollefteå är momsregistrerat sedan1992-01-01 och har organisationsnummer 788800-0531.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 070-2230099.

HSB Bostadsrättsförening Ådalen i Sollefteå är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I HSB Bostadsrättsförening Ådalen i Sollefteå så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Byström, Laila Elisabet som är född 1945 och har titeln Suppleant . Eriksson, Sune Morgan som är född 1952 och har titeln Suppleant , Rundqvist, Hans Bertil som är född 1952 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.