HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sollefteå och HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är ett av dem. Västernorrlands län är ett stort län där det finns många företag där och HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är ett Bostadsrättsförening och skapades 1959-07-07. Det finns flera olika företag i Västernorrlands län som är ett stort län. Sollefteå där företaget finns i jobbar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå ska trivas.

HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sollefteå så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är momsregistrerat och det har de varit sedan 1992-01-01.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå och det finns flera företag som är det idag i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 060-138200.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hedberg, Pia Annelie Maria -Lif, Lars Thomas -Pesola, Vesa Antti -Sundequist, Siv Kristin.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå är Hedberg, Pia Annelie Maria som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Lif, Lars Thomas som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Pesola, Vesa Antti som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundequist, Siv Kristin som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sune Morgan som är född 1952 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Violen i Sollefteå har 788800-0556 som sitt organisationsnummer.