HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå är ett av många verksamheter som finns i Sollefteå. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1972-11-08.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Torgg. 16, 852 32, Sundsvall. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 060-138200.

Sollefteå arbetar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå. Det finns flera verksamheter i Västernorrlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Asplund, Bernt Lennart -Eriksson, Sune Morgan -Gröhn, Alf Börje -Vestin, Rigmor Kristina.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå och det är följande personer, Asplund, Bernt Lennart som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sune Morgan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Gröhn, Alf Börje som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Lif, Aina Frideborg som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Vestin, Rigmor Kristina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Frölander, Vivi-Ann som är född 1934 och har titeln Suppleant.Larsson, Sven Olof som är född 1941 och har titeln Suppleant, Lif, Lars Thomas som är född 1960 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Renen i Sollefteå är 788800-0564.