HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå är ett av många bolag som finns i Sollefteå. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1970-03-03. Men sedan 2003-03-13 så har HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Storg. 70 B, 881 31, Sollefteå. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0620-15960.

Sollefteå arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå. Det finns flera bolag i Västernorrlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Elsy Karolina -Eriksson, Patrik Pär -Hultgren, Tommy Gösta Sigfrid -Nordlund, Viola Fatima Christin.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå och det är följande personer, Nordlund, Viola Fatima Christin som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Elsy Karolina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Patrik Pär som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sune Morgan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultgren, Tommy Gösta Sigfrid som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Börje Bo-Göran som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot.Bylund, Anna-Greta som är född 1941 och har titeln Suppleant, Grön Tegström, Anna Victoria som är född 1983 och har titeln Suppleant, Lif, Lars Thomas som är född 1960 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Centrum i Sollefteå är 788800-0598.