HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå

Västernorrlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Sollefteå så är HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västernorrlands län så finns det ännu fler.

Sollefteå arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Sollefteå och i Västernorrlands län. Redan 1970-02-23 så skapades HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå och bolaget är har ej F-skattsedel.

788800-0630 är organisationsnummret för bolaget som finns i Sollefteå.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå och det finns många bolag som är i Västernorrlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå så går det att nå dem via telefon på 0620-15960 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bo Sterner -Eriksson, Sune Morgan -Nordlund, Viola Fatima Christin -Pettersson, Ernst Henry

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Ringen i Sollefteå är Nordlund, Viola Fatima Christin som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Bo Sterner som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sune Morgan som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Kataja, Harry Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ernst Henry som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundell, Linda Theresé som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamotBergman, Algot Birger som är född 1929 och har titeln Suppleant, Edin, Sara Iréne Ellinor som är född 1967 och har titeln Suppleant, Lif, Lars Thomas som är född 1960 och har titeln Suppleant.