Bostadsrättsföreningen Hågesta

Västernorrlands län

Information

I Västernorrlands län så finns Bostadsrättsföreningen Hågesta. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sollefteå här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Hågesta tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västernorrlands län. Sollefteå jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västernorrlands län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Hågesta är momsregistrerat sedan1992-01-01 och har organisationsnummer 788800-0705.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0620-15472 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Hågesta på följande adress Storg. 112 B, 881 40, Sollefteå.

Bostadsrättsföreningen Hågesta är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Bostadsrättsföreningen Hågesta så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Kusmin, Jenny Anna Kristina som är född 1969 och har titeln Suppleant . Källman Johnsson, Eva Ingegerd som är född 1949 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.