Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7

Västernorrlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sollefteå och Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 är ett av dem. Västernorrlands län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1952-11-14. Det finns flera olika företag i Västernorrlands län som är ett stort län. Sollefteå där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 ska trivas.

I Sollefteå så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 och det finns flera företag som är det idag i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 är Kristoffersson, Kjell Olof som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Källman, Marga Ritha Helen som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Strindlund, Bror Evert som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderqvist, Per Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Viberg, Ann Charlott som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklund, Mariann Elisabet som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotViklund, Rolf Elof som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Edman, Tord Ingemar som är född 1967 och har titeln Suppleant, Johansson, Stig Anders som är född 1953 och har titeln SuppleantKållén, Per Åke som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus Nr 7 har 788800-1315 som sitt organisationsnummer.