Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 2

Västernorrlands län

Information

I Västernorrlands län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 2. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Sollefteå här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 2 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Västernorrlands län. Sollefteå jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Västernorrlands län gör att bolag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 2 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 788800-1323.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 2 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 2 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Hedgren, Jan som är född och har titeln Suppleant , Näslund, Erik Torsten som är född 1918 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.