Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8

Västernorrlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Sollefteå som är den kommunen där Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 finns. I Sollefteå så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 har funnits sedan och 1992-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0660-76800.

Sollefteå arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 har idag 788800-1331 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 8 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Flodin, Sven Verner som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson Egon som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Hägglund, Sten Anders som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundholm, Karl Sture som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Astrid Viola som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Viberg, Ann Charlott som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Karin Elisabet som är född 1954 och har titeln Suppleant, Blåder, Solveig Elsie Kristina som är född 1945 och har titeln Suppleant, Hedgren, Jan Ossian som är född 1950 och har titeln SuppleantHellström, Kent Roger som är född 1971 och har titeln SuppleantNorlén, Sven Alvar som är född 1941 och har titeln SuppleantPersson, Sven Olov som är född 1948 och har titeln Suppleant.