Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6

Västernorrlands län

Information

788800-1349 är organisationsnummer för verksamheten Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Sollefteå som är den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 finns i.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 har varit registrerat sedan 1951-01-05 och det finns flera verksamheter i Västernorrlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 är och det finns flera verksamheter i Sollefteå som också är .

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 så kan ni göra det på telefon genom 0660-76800 eller genom brev på följande adress:
Storg. 49, 891 34, Örnsköldsvik

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och förvalta hus i Sollefteå kommun och att mot ersättning upplåta lägenheter åt medlemmarna med nyttjanderätt under obegränsad tid, nämnd bostadsrätt. Upp- låtelsen kan antingen avse bostadslägenhet eller lokal. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de ko- perativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Det finns olika personer som har en koppling med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 6 och det är Bolin, Knut Åke som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsgren, Hans Jörgen som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordin, Arne Reinhold som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ulla-Britt Kristina som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundberg, Petrus Erhard som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Wijkmark, Åke Bertil som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamotHedgren, Jan Ossian som är född 1950 och har titeln Suppleant, Holmqvist, Bernt Olov som är född 1934 och har titeln Suppleant, Jonsson, Rune som är född 1928 och har titeln SuppleantKingstedt, Torsten Sigvard som är född 1917 och har titeln SuppleantRudin, Siv Lovisa Maria som är född 1933 och har titeln SuppleantWiglén, Gunnel Frideborg Lovisa som är född 1937 och har titeln Suppleant