Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1

Västernorrlands län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 är ett bolag som finns i Sollefteå. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Lindén, Karl Gustav Rolf som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Själander, Maivor Ann-Mari som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Annika Katrin som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjödin, Astrid Synnöve som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Torkelsson, Lilian Ingegerd som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Örni, Terttu Marketta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotByström, Olof Bertil som är född 1924 och har titeln Suppleant, Hedgren, Jan Ossian som är född 1950 och har titeln Suppleant, Högström, Mats Tommy som är född 1950 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 är ett av många bolag som finns i Västernorrlands län och Sollefteå arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Sollefteåhus nr 1 har 788800-1372 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västernorrlands län.