Bostadsrättsföreningen Aspiranten

Västernorrlands län

Information

I Sollefteå finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Aspiranten. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Aspiranten i Västernorrlands län. Sollefteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1967-01-26 så har Bostadsrättsföreningen Aspiranten varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Aspiranten och det finns fler bolag som är det i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Aspiranten så kan man gör det genom att posta ett brev till Linjeplan 26 A, 881 50, Sollefteå. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Aspiranten så kan ni göra det på .

Föreningens ändamål är att förvärva, uppföra, besitta och förvalta fastighet inom Sollefteå stad samt däri åt vissa av sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Björk, Lars-Olav som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Edström, Agneta Elisabeth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Lars-Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindroth, Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Malmsten, Nils Erik Mattias som är född 1981 och har titeln Suppleant, Sundvall, Rut Eivy Karola som är född 1949 och har titeln SuppleantÅberg, Kjell Emanuel som är född 1951 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Lars-Olov Björk och Agneta Edström i förening. .

Bostadsrättsföreningen Aspiranten har 788800-1885 som sitt organisationsnummer.