Skogsnäs ekonomiska förening

Västernorrlands län

Information

Föreningen har till ändamål att är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: a) bereda medlemmarna arbete inom jord- och skogsbruk, b) skaffa giftfria livsmedel och andra förnödenheter åt medlemmarna, c) avsätta alster av medlemmarnas verksamhet, d) bereda medlemmarna bostäder.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Skogsnäs ekonomiska förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Sollefteå så är Skogsnäs ekonomiska förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Västernorrlands län så finns det ännu fler.

Sollefteå arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Sollefteå och i Västernorrlands län. Redan 1973-12-27 så skapades Skogsnäs ekonomiska förening och företaget är har F-skattsedel Skogsnäs ekonomiska förening har haft det sedan 1994-01-01.

788800-2164 är organisationsnummret för företaget som finns i Sollefteå.

Just nu är Skogsnäs ekonomiska förening och det finns många företag som är i Västernorrlands län

Vill ni komma i kontakt med Skogsnäs ekonomiska förening så går det att nå dem via telefon på 0623-32047 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Skogsnäs ekonomiska förening är Bertelsen, Henning Munkholm som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ginsburg, Eva Katarina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Lena Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedberg, Lars Axel Kenneth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Öste, Jonas som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Melin, Elna Margareta som är född 1949 och har titeln SuppleantNilsson, Lars Benny Torvald som är född och har titeln Suppleant, Petersson, Lars Christer som är född 1966 och har titeln Suppleant, .