Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag

Västernorrlands län

Information

Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Sollefteå som är den kommunen där Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag finns. I Sollefteå så finns det många olika Kommanditbolag och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Kommanditbolag. Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag tillhör bolagstypen Kommanditbolag och bolaget har ej F-skatt. Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ängsv. 33, 881 32, Sollefteå men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Sollefteå arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler bolag.

Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag har idag 916588-7770 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av komplementären. är den som för stunden ansvarar för Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag

Förvaltning av fastigheter samt värdepapper.

I Asplunds Fastighetsförvaltning Kommanditbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Asplunds Business Support AB som är född och har titeln Komplementär, Asplund & Co Kommanditbolag som är född och har titeln Kommanditdelägare, .