Gulsele Aktiebolag

Västernorrlands län

Information

Gulsele Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sollefteå. Det är nämligen den kommunen som Gulsele Aktiebolag finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Gulsele Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Gulsele Aktiebolag som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1897-08-30. Men sedan 1980-01-01 så har Gulsele Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Nya Hamng. 12, 852 29, Sundsvall. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gulsele Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 060-196700.

Sollefteå arbetar för att verksamheter som Gulsele Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gulsele Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västernorrlands län.

Bolaget skall för tillgodoseende av delägarnas kraftbehov, förvärva och utbygga vattenkraft, alstra, inköpa och försälja elektrisk kraft, bedriva därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

Firmatecknare för Gulsele Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Larsson, Olof Gunnar Firman tecknas i förening av -Andersson, Gun Karin Kristina -Norman, Nils Åke Sigfrid.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gulsele Aktiebolag och det är följande personer, Andersson, Gun Karin Kristina som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Olof Gunnar som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Norman, Nils Åke Sigfrid som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Tärnhuvud, Torbjörn Hjalmar som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Pettersson, Lars Anders som är född 1956 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Gulsele Aktiebolag är 556001-1800.