TMD Friction Sweden AB

Västernorrlands län

Information

I Sollefteå finns det ett Aktiebolag som heter TMD Friction Sweden AB. Det finns flera bolag som liknar TMD Friction Sweden AB i Västernorrlands län. Sollefteå är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

TMD Friction Sweden AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västernorrlands län.

Sedan 1941-07-09 så har TMD Friction Sweden AB varit registrerat och sedan 1978-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är TMD Friction Sweden AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Sollefteå.

Vill man komma i kontakt med TMD Friction Sweden AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Hamre, 882 91, Långsele. Vi ni istället prata med TMD Friction Sweden AB så kan ni göra det på 0620-25500.

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Roth le Gentil, Xavier Lois Marie som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Hudson, John Charles som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Malburg, Frank Heinz som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Melander, Jan Mikael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Källström, Karin Lisette som är född 1953 och har titeln Suppleant,Arbetstagarrepresentant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorÖsterholm, Elsa Anita som är född 1951 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hudson, John Charles -Malburg, Frank Heinz -Roth le Gentil, Xavier Lois Marie Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 0 suppleanter. .

TMD Friction Sweden AB har 556040-3056 som sitt organisationsnummer.