Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB

Västernorrlands län

Information

Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB är ett av många företag som finns i Sollefteå. Det är nämligen den kommunen som Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1988-05-10. Men sedan 1988-01-01 så har Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Storg. 44, 880 40, Ramsele. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0623-10486.

Sollefteå arbetar för att företag som Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västernorrlands län.

Bolaget skall bedriva elektrisk installationsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB och det är följande personer, Hörnkvist, Ove Göran Berthold som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hörnkvist, Johan Ivan Berthold som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Hörnkvist, Ann-Barbro som är född 1959 och har titeln Suppleant, Hörnkvist, Barbro Margareta som är född 1934 och har titeln Suppleant, Asplund, Ola Åke Axel som är född 1956 och har titeln Revisor, BDO Nordic Asplunds AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Hörnquist Elektriska Aktiebolag, HELAB är 556325-6212.