ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag

Västernorrlands län

Information

ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sollefteå. Det är nämligen den kommunen som ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1991-12-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Söderdahlsv. 16, 880 37, Junsele. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0621-10747.

Sollefteå arbetar för att verksamheter som ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västernorrlands län.

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena marknadsföring, försäljning, administrativ utveckling mot data- och telekommunikationsområdet och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Nordström, Bengt Anders -Nordström, Helene Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag och det är följande personer, Nordström, Bengt Anders som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Helene Margareta som är född 1960 och har titeln Suppleant, Lindskog, Inge Bo Hans Göran som är född 1945 och har titeln Revisor, Österholm, Elsa Anita som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för ResursPartner Anders Nordström Aktiebolag är 556437-6837.