SundsvallsLacken i Västernorrland AB

Västernorrlands län

Information

SundsvallsLacken i Västernorrland AB hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Sollefteå som är den kommunen där SundsvallsLacken i Västernorrland AB finns. I Sollefteå så finns det många olika Aktiebolag och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. SundsvallsLacken i Västernorrland AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket SundsvallsLacken i Västernorrland AB har haft sedan 2002-09-21. SundsvallsLacken i Västernorrland AB har funnits sedan och 2002-09-21 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till SundsvallsLacken i Västernorrland AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Industriv. 9, 881 35, Sollefteå men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0620-15008.

Sollefteå arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är SundsvallsLacken i Västernorrland AB Privat, ej börsnoterat.

SundsvallsLacken i Västernorrland AB har idag 556632-3381 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hultgren, Sven Anders -Runsvik, Rolf Hans Göran är den som för stunden ansvarar för SundsvallsLacken i Västernorrland AB

Bolaget skall sälja karosseri- och lackeringstjänster för fordon, förvaltning av fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.

I SundsvallsLacken i Västernorrland AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hultgren, Sven Anders som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Runsvik, Rolf Hans Göran som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Björk Runsvik, Carina Margaretha som är född 1960 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Uppström, Nils Benny som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Bengtsson, Mats Erik som är född 1963 och har titeln HuvudansvarigrevisorErnst & Young Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .