GRABB AB

Västernorrlands län

Information

GRABB AB är ett av många företag som finns i Sollefteå. Det är nämligen den kommunen som GRABB AB finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

GRABB AB som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 2006-06-01. Men sedan 2006-12-23 så har GRABB AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Dalag. 1, 794 30, Orsa. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på GRABB AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 060-122010.

Sollefteå arbetar för att företag som GRABB AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för GRABB AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västernorrlands län.

Aktiebolagets verksamhet skall vara att tillverka biobränsle i from av pulver, pellets samt loggs samt sälja till industrin. Dessutaom att äga och förvalta fast egendom samt aktier och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för GRABB AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till GRABB AB och det är följande personer, Sundberg, Sten-Bertil som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyquist, Truls som är född och har titeln Suppleant,Bosatt utomlands inom EES, Gilljam, Jan Patrik som är född 1970 och har titeln Revisor, Mora Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för GRABB AB är 556705-0793.