Ramsele Försäkringsbolag

Västernorrlands län

Information

Ramsele Försäkringsbolag hittar ni ett Västernorrlands län som inte är som andra län. I Västernorrlands län hittar ni Sollefteå som är den kommunen där Ramsele Försäkringsbolag finns. I Sollefteå så finns det många olika Ömsesidigt försäkringsbolag och i Västernorrlands län så finns det ännu fler Ömsesidigt försäkringsbolag. Ramsele Försäkringsbolag tillhör bolagstypen Ömsesidigt försäkringsbolag och företaget har F-skatt vilket Ramsele Försäkringsbolag har haft sedan 1994-01-01. Ramsele Försäkringsbolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Ramsele Försäkringsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Tingsv. 5, 880 40, Ramsele men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0623-71050.

Sollefteå arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västernorrlands län för att locka till sig fler företag.

Ramsele Försäkringsbolag har idag 588800-4602 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Danielsson, Sven-Olof Göran -Jakobsson, Siv Maria Kristina -Nilsson, Inger Marie -Stenklyft, Lars Erik är den som för stunden ansvarar för Ramsele Försäkringsbolag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela följande slag av försäkring nämligen I Direkt försäkring Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e) II Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h) mottagen från annat svenskt försäkringsföretag. Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolagets verksamhetsområde för direkt försäkring är Sollefteå kommun i Västernorrlands län.

I Ramsele Försäkringsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Danielsson, Sven-Olof Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Stenklyft, Lars Erik som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordförde, Jakobsson, Siv Maria Kristina som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Inger Marie som är född 1948 och har titeln Verkställande ledamot, Edmo, Erik Anders Elias som är född 1974 och har titeln Suppleant, Sehlén, Ulf Peter som är född 1955 och har titeln SuppleantStolt, Bernt Christer som är född 1946 och har titeln Aktuarie, Carlsson, Mats Göran som är född 1947 och har titeln Revisor, Eriksson, Kent Thomas Rainer som är född 1948 och har titeln RevisorssuppleantM. Carlsson Revision i Umeå AB som är född och har titeln RevisorKent Eriksson Revision AB som är född och har titeln Revisor.